Events Points History Rank Age
Your best 6 results count
every day will score points

5min and 20min WKG limits apply

Contact Us

Organisers
Leon van Bon
Roel Kruijswijk

Points Structure
30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Culling: Disabled
Points for all: 1
Results Points History Rank
Points
Date Title Course Distance
Dit is de KNWU x Zwift NL Race Series. In samenwerking met Zwift NL organiseren wij als wielerbond deze serie wedstrijden, omdat we de Nederlandse Wielersport wat extra’s willen bieden. Deelname is niet alleen voor leden, maar open voor iedereen! Vanaf 5 februari koersen we acht woensdagen achter elkaar, met de laatste wedstrijd op 25 maart!

Reglementen KNWU x Zwift NL Race Series

Samen fietsen is leuk, en samen koersen is nog veel leuker! Daag elkaar uit en maak jezelf en anderen sterker!
KNWU x Zwift NL Race Series wordt georganiseerd in samenwerking met Zwift NL
De serie duurt 8 weken lang en vindt elke woensdagavond plaats om 20.00u tussen 5 februari en 25 maart.
Er worden wedstrijden gereden in de volgende categorieën:

A: 4.00 w/kg en hoger
B: From 3.20 w/kg to 3.99 w/kg
C: From 2.50 w/kg to 3.19 w/kg
D: Minder dan 2.50 w/kg

Voor elke wedstrijd is er per categorie een uitslag en een algemeen klassement. Het algemeen klassement is echter alleen voor Nederlandse deelnemers. Voor het uiteindelijke eindklassement tellen de beste 5 uitslagen mee, dus je moet minimaal 6 keer meedoen om in de eindklassement opgenomen te worden. Vaker meedoen mag uiteraard.

Mocht je tijdens de serie promoveren naar een andere categorie dan verlies je jouw punten voor het klassement. Promotie vindt plaats volgens de normen van Zwiftpower.
Je dient jezelf aan te melden bij zwiftpower.com en deze te koppelen aan jouw Zwift account. Deze site houdt de klassementen bij samen met de moderator en zij bekijken ook of waardes geloofwaardig zijn. Buitensporige waardes kunnen leiden tot uitsluiting. Wanneer je deelneemt aan deze serie wordt je geacht eerlijk en oprecht om te gaan met alle variabelen.

Hartslagmeters zijn verplicht in de A en B categorie plus op het podium van categorie C.
ZPower - dat wil zeggen geen smarttrainers cq powermeter ed. - zijn alleen toegestaan in cat D en C met uitzondering van het podium van Cat C
TIJDRIT FIETSEN zijn verboden
POWERUPS zijn toegestaan in alle wedstrijden
DOUBLE DRAFT in elke koers.
Discussies over uitslagen zijn in principe niet mogelijk.

Meer informatie en nieuwtjes over de KNWU x Zwift NL Race Series kun je vinden op de Facebook groep van Zwift NL en de KNWU Facebook pagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the KNWU x Zwift NL Race Series. In cooperation with Zwift NL, the Dutch Cycling Union organizes these races to bring something extra to their members and all other cyclist. Taking part is for everyone, not only KNWU members. From February 5th till 25th of March, we will race on Wednesday.

RACE RULES KNWU x Zwift NL Race Series

Riding together is fun, racing together is even more fun! Challenge each other and make yourself and others stronger!
KNWU x Zwift NL Race Series is organized in collaboration with Zwift NL
The series lasts 8 weeks and takes place every Wednesday evening at 8 p.m. between February 5 and March 25.
Competitions are held in the following categories:

A: 4.00 w / kg and higher
B: From 3.20 w / kg to 3.99 w / kg
C: From 2.50 w / kg to 3.19 w / kg
D: Less than 2.50 w / kg

For each race there is a result and a general classification per category. However, the general classification is only for Dutch participants. For the final ranking, the best 6 results count, so you have to participate at least 6 times to be included in the final ranking. Of course you can participate more often.

If you make a promotion to a different category during the series, you lose your points for the rankings. Promotion takes place according to the standards of Zwiftpower.
You must register yourself at zwiftpower.com and link it to your Zwift account. This site creates the rankings together with the moderator and they also check whether values are credible. Excessive values can lead to exclusion. When you participate in this series you are expected to handle all variables fairly and honestly.

Heart rate monitors are mandatory in the A and B category plus on the stage of category C.
ZPower - that is, no smart trainers or power meter, etc. - are only permitted in cat D and C with the exception of the first 3 places of Cat C
TT BIKES are prohibited
POWERUPS in all competitions
DOUBLE DRAFT in every race.

Discussions about results are not possible.

More information and news about the KNWU x Zwift NL Race Series can be found on the Facebook group of Zwift NL and the KNWU Facebook page.
Create new league if we dont already admin one
Status? Name Events Owner Categories Last event